Ny
Om tillgänglighetsarbete på Platform24 - ARTIKEL Läs mer

Om tillgänglighetsarbete på Platform24

I en artikel i DN den 25 oktober lyfts kritik mot tillgängligheten i Platform24:s lösning som 1177 direkt använder. Vi tar tillgänglighetsfrågor på stort allvar, alla ska kunna söka vård i våra appar. Allt innehåll testas både av medicinsk och icke-medicinsk personal för att texterna ska vara förståeliga och vi har genomfört en rad både interna och externa granskningar för att ytterligare vidareutveckla och förbättra tillgängligheten. Här följer några kommentarer till påståenden i artikeln.

oktober 25, 2023

DN skiver att utvärderingen visar formulären har för många frågor: 

Kommentar: utformningen av frågeformulären behöver man ta hänsyn till både användarvänlighet och patientsäkerhet så det blir en balansgång mellan medicinsk precision och mängden frågor till patienten. De medicinska protokoll vi följer kräver ibland att det ställs många frågor. Vi har också sett att det är skillnad på en testsituation och verkligheten. En användare som söker vård upplever det som mer relevant och accepterar att svara på många frågor jämfört med användare som deltar i ett användartest.

Enligt DN visar utvärderingen att det finns en risk att patienter inte orkar ta sig igenom frågorna:

Kommentar: Det är ett påstående som inte stämmer med data. Vi har i flera år noga följt hur patienterna de facto interagerar med tjänsten och ser då att 86% av användarna som börjar svara på frågor också fullföljer hela triagen, vilket i genomsnitt tar två och en halv minut. Vi mäter också patienternas nöjdhet och tjänsten har genomgående höga betyg, 4,5 på en 5-gradig skala. 

  • 2021 genomfördes en extern granskning som ledde till många förbättringar i produkten.
  • 2022 inleddes ett samarbete med Inera kring tillgänglighetsfrågor.
  • 2023 anlitades externa experter som nu utvärderar hur Platform24 lever upp till tillgänglighetskraven. Resultatet från den granskningen kommer leda till ytterligare förbättringar samt en uppdaterad mall för tillgänglighetsredogörelse.
  • Tillgänglighet och användarvänlighet är ett ständigt pågående arbete. Rapporten som KTH mfl gjort innehåller många bra förslag på hur vi ytterligare kan vidareutveckla och förbättra tjänsten. Några förslag, t.ex. att använda ombud, är dessvärre inte möjliga att genomföra på grund av hur lagstiftningen ser ut.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.