Ny
Om tillgänglighetsarbete på Platform24 - ARTIKEL Läs mer

Compliance

Regelefterlevnad och certifieringar

MDR-certifierad Triage

Platform24s triageprodukt är certifierad enligt MDR, vilket ställer höga krav på leverantören för att kvalitetssäkra, kliniskt underbygga, riskbedöma och övervaka medicintekniska produkter som sätts på marknaden. 

Med en MDR-certifierad produkt kan du känna dig trygg med att företaget har långsiktiga förutsättningar att bedriva ansvarsfull produktutveckling inom medicinteknisk mjukvara.

Krav för MDR-certifiering

Klinisk utvärdering

Kontinuerligt bedöma prestandan hos vår triageprodukt och jämföra den med liknande och alternativa produkter, för att säkerställa att vi uppnår minst samma träffsäkerhet som traditionell triagering utförd av vårdpersonal.

Post-market surveillance

Kontinuerligt och långsiktigt säkerställa att produkten uppfyller de regelverkets krav.

Riskhantering

Matematiskt och evidensbaserat bedöma riskerna kopplade till varje enskilt utvecklingsinitiativ gällande våra produkter.

MDR-certifierad triage

– Så fungerar det

I och med certifieringen blir det en tydlig separation mellan den medicinska logiken och triagemotorn, där endast motorn definieras som en medicinteknisk produkt. Därmed ges goda möjligheter för kunden att, som alternativ till den föreslagna logiken, självständigt kunna justera det medicinska innehållet. Det kan vara användbart för att exempelvis avgöra vilka kombinationer av vilka symtom som får patienten hänvisad till en viss vårdnivå, eller för lättare kunna hantera exempelvis lokala variationer i verksamhetens öppettider.

Du kan läsa mer om triage under självbetjäning och automation

Vid sidan av Triage24 har vi för avsikt att certifiera ytterligare medicintekniska mjukvaruprodukter som nu är under utveckling. Vi ser fram emot att återkomma till er med mer information om dessa.

Platform24s triagemjukvara

blir MDR-certifierad

”MDR kräver en högre nivå av ”användarvänlighet” för att minimera hälsorisker till följd av avvikande patientbeteende. Platform24 utvecklar lösningar som fungerar inte bara för nischade grupper, utan för varje läkare och patient i ett sjukvårdssystem.”

Jingcheng Zhao, Research and Real-World Data Manager

Vi tar det på allvar

Säkerhet är högsta prioritet för Platform24. Grunden för vår säkerhetshållning är OWASP:s säkerhetsverifieringsstandard för applikationer v4.0 (ASVS). Denna standard består av 3 säkerhetsnivåer, från nivå 1 som är avsedd för grundläggande tillämpning av säkerheten till nivå 3 (L3) som är mycket strängare och passar för säkerhetskritiska tillämpningar. På grund av den känsliga och, ur ett patientsäkerhetsperspektiv, säkerhetskritiska naturen i den data som hanteras och lagras i applikationen, har Platform24 valt att inrikta efterlevnaden till kraven i nivå 3 så som föreskrivs av ASVS.

Arkitekturen hos Platform24 och de tjänster som byggts för att vara fullständigt skalbara och effektiva och som har testats avseende belastning för hantering av en ihållande besökstrafik av 240 000 samtidiga användare och toppar på 300 000 samtidiga användare.

Platform24 Healthcare AB är även certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.