Ny
Om tillgänglighetsarbete på Platform24 - ARTIKEL Läs mer

Pathways

Uppnå bättre resultat och öka kostnadseffektiviteten med vårdplaner för elektiv och kronisk vård.

Skapa vårdplaner på bara några minuter

Platform24 Pathways är ett effektivt och lättanvänt sätt att skapa vårdplaner för individer eller patientgrupper. Lösningen erbjuder full flexibilitet, så att du kan använda standardvårdplaner från hyllan eller bygga din egen genom att kombinera medicinska frågeformulär och hårdvarudata.

Vårdplaner för kronisk och elektiv behandling

Platform24’s Pathways-lösning har två huvudsakliga användningsområden:

 • Hypertoni
 • Hjärtsvikt
 • KOL
 • IBD
 • Etc.

Sekventiella vårdplaner för elektiv vård
Pathways driver effektivisering genom att automatisera patientinteraktioner, datainsamling och administrativa uppgifter som är aktuella före och efter operation eller behandling. Det, i sin tur, skapar möjlighet till nära samarbete mellan primärvården, specialistvården och patienterna.

 • Före och efter operation
 • Graviditet
 • Rehabilitering
 • Cancer
 • Etc.

Pathways och monitoreringsflöden

En flexibel lösning

Använd vårdplaner vi redan skapat eller bygg dina egna genom att kombinera vårdformulär och hårdvarudata.

Spåra och dela vitala tecken

Låt patienterna följa sina vitalparametrar och symptom, och dela informationen med vårdteamet – i realtid. Att arbeta förebyggande hjälper inte bara patienterna att få vård innan problemen blir allvarligare, det minskar även potentiellt kostsamma ingrepp.

Håll patienterna borta från sjukhuset

Med Pathways kan vårdgivare hålla patienter under uppsikt utan tätt återkommande fysiska besök. Detta är särskilt viktigt för patienter med tillstånd som kräver övervakning dagligen eller timvis. Dessutom sparar patienterna massor av tid när de slipper transportsträckorna.

Pathways som en del av hela vårdflödet

Vi tror på fjärrövervakning som en del av den övergripande sjukvårdsresan för att kunna erbjuda bästa möjliga nivå av patientservice och medicinsk säkerhet.

Med Platform24 kan dina patienter interagera med dig från en ingång – oavsett vilken anledning de har. Egenkontroll hanteras i samma app som de skulle använda för att söka annan vård, få tillgång till laboratorieresultat, läsa sin journal och mycket mer.

Största fördelarna med Pathways

Patientupplevelse, tillgänglighet och flexibilitet

För kroniska patienter med RPM-verktyg är hjälp från vårdgivaren bara ett klick bort med en öppen asynkron meddelandekanal. Den första medarbetaren som svarar kan se patientens fullständiga hälsostatus och snabbt besluta hur ärendet ska prioriteras.

Medicinsk säkerhet

Många kroniska patienter har bara en eller två fysiska interaktionspunkter per år med vårdpersonal, trots att de lever med sina tillstånd 365 dagar om året. Med Pathways kan patienten känna sig trygg med ständig närvaro av vårdpersonal, samtidigt som läkaren får mer data att arbeta med.

Kostnadsbesparingar

Med möjlighet att hantera fler patienter genom automatiserade arbetsflöden, beslutsstöd, förslag på journalanteckningar, batchbedömningar etc. kan läkare ägna mer tid åt patienterna och mindre tid åt administration, vilket både sparar kostnader och gör vardagen enklare.

Personalens tillfredsställelse

Automatiserad administration och batch-bedömning av rutinfall ger läkarna mer tid att vårda relationen mellan patient och läkare och mer tid att fördjupa sig i utmanande medicinska fall.

Pathways produktserie

Gör det möjligt för patienter att rapportera sina subjektiva symptom eller resultat från medicintekniska produkter genom frågeformulär. Plattformens breda utbud av frågeformulär och flexibilitet möjliggör vårdprocesser som är anpassade till både patient och läkare.

Detta innebär att vårdvägarna faktiskt används av patienterna, att de sparar tid för läkarna och att vårdkvaliteten förbättras.

Manuell rapportering av data
Standardiserade formulär för alla data som inte uppdateras automatiskt från HW.

 • Kvalitativa och subjektiva data (t.ex. depressionsformulär)
 • Objektiva data från hårdvara som inte stöds

PROM
Standardiserade formulär för PROM (patientrapporterade utfallsmått)

Gränssnitt för klinker vid:

Skapande av vårdplaner
Definiera vårdplaner och vårdgrupper.

Hantering av vårdplaner
Hantera grupper av patienter med kroniska tillstånd.

Analys av medicinsk data
Följ enskilda patienter över tid genom förbrukningsbara datarepresentationer.

Individuella tröskelvärden
Ingen universallösning: möjlighet att ställa in individuella tröskelvärden baserat på ålder, kön eller andra faktorer.

Automatiska attesteringar
Värden som anses normala attesteras automatiskt, så att läkarna bara behöver ägna tid åt att titta på kritiska värden som behöver uppmärksammas.

Trendanalys
MDR-certifierad algoritm som analyserar trender och gör det möjligt att flagga endast värden som anses vara avvikande för patienten.

Adaptiv logik
Automatiskt utskickade frågeformulär kan anpassas utifrån de värden som patienten rapporterar. Även frekvensen för framtida mätningar kan anpassas på detta sätt.

Automatiska anpassade meddelanden
Skicka automatiskt anpassade meddelanden till patienter beroende på vilka värden de rapporterar.

De hårdvaruintegrationer som stöds av Platform24 kan användas som input för många olika vägar, t.ex.

 • Hypertoni
 • Hjärtsvikt
 • Astma
 • IBD
 • Diabetes typ II
 • och så vidare.

Alla hårdvaruenheter som stöds av Platfom24 möjliggör automatisk, trådlös dataöverföring till appen.

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.